Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2018

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, har följande personer accepterat att ingå i valberedningen:

  •  Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  •  Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  •  Jan Särlvik, Nordea Funds
  •  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 26 april 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service   Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Jan Andersson.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson 
Valberedningens ordförande, Swedbank Robur 
+46 76 139 55 00 
jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel 
Chefsjurist, Coor Service Management 
+46 10 559 59 72 
erik.strumpel@coor.com

Sofie Schough
Tf. Komm.chef, Coor Service Management 
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com