Coor förlänger avtal med Equinor

Coor är Equinors huvudleverantör av facility management-tjänster sedan 2014. Ursprungskontraktet gällde i fem år och löper till juli 2019, med möjlighet till förlängning.  Idag har Coor och Equinor kommit överens om en förlängning av avtalet med två år till  juli 2021 med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Avtalet uppskattas vara värt ca 1 miljard SEK per år.

Det förlängda avtalet avser drift och underhåll av Equinors 500 000 kvm kontors- och produktionsanläggningar i Norge. Drygt 500 Coor-medarbetare arbetar i Equinor-kontraktet.

- Det händer mycket på Coor i Norge just nu med både förvärv och förlängda kundavtal. Equinor-uppdraget är ett av Nordens största IFM-uppdrag, och att Equinor väljer att förlänga avtalet befäster vår position som marknadsledare i både Norge och Norden i stort. Vi ser fortsatta affärsmöjligheter på den norska marknaden, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor.

- Det har varit en spännande resa för oss på Coor i Norge från det att vi fick Equinor-kontraktet år 2014. Vi har upparbetat mycket kunskap genom samarbetet, inte minst inom hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Vi värdesätter det förtroende som Equinor visat oss och ser fram emot att ytterligare utveckla vår serviceleverans de kommande åren, kommenterar Nikolai Utheim, vd, Coor i Norge.

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 klockan 11:30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se