Coor förlänger och utvecklar IFM-avtal med Ericsson i Sverige

Coor är Ericssons leverantör av facility management-tjänster i Sverige sedan år 2000, och bolaget är därmed en av Coors äldsta kunder. Idag har Coor och Ericsson kommit överens om en förlängning av kontraktet fram till 2023.

Det förlängda avtalet avser alla de tjänster som Coor levererar idag, däribland säkerhet, fastighetsservice, personalmatsalar, lokalvård, energioptimering samt stöd vid ombyggnadsprojekt och flytt. Ambitionen är att Coor tillsammans med Ericsson ska fortsätta att utveckla innovativa, kostnadseffektiva och flexibla lösningar, som anpassas till Ericssons framtida behov.

Förlängningen innebär ett skifte i avtalets struktur, då Coors uppdrag expanderar till Ericssons anläggning i Lindholmen, Göteborg, och därmed innefattar Ericssons samtliga anläggningar i Sverige. Samtidigt avslutas leveranserna i länderna utanför Sverige. Detta påverkar inte den totala avtalsvolymen.

- ­Vi är väldigt glada över att få förnyat förtroende av Ericsson, som vi har en lång kundrelation med. När vi nu tar ansvar för hela den svenska verksamheten får vi möjlighet att öka tempot på innovation och utveckling av FM-leveransen till Ericsson. Expansionen till Ericsson i Lindholmen, Göteborg, skapar också ökad effektivitet för Coor, eftersom densiteten lokalt på den svenska västkusten förstärks, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor.

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 klockan 08:00 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se