Coor förvärvar företag inom fastighetsservice i Norge

Coor har idag tecknat avtal om förvärv av det norska fastighetsserviceföretaget OBOS Eiendomsdrift AS, ett dotterbolag inom OBOS-koncernen. OBOS Eiendomsdrift har 45 anställda och en årlig omsättning på ca 70 MSEK. Genom förvärvet stärker Coor sitt erbjudande inom fastighetsservice och sin position som ledande serviceleverantör i Oslo-regionen.

OBOS är Norges största byggföretag och bostadsförvaltare. Dotterbolaget OBOS Eiendomsdrift hanterar fastighetsservice till OBOS fastighetsbestånd i och runt Oslo. Förvärvet av OBOS Eiendomsdrift kompletterar Coors verksamhet i Norge och stärker erbjudandet inom avancerad fastighetsservice.

I anslutning till förvärvet tecknar Coor och OBOS ett strategiskt samarbetsavtal för utveckling av fastighets- och arbetsplatstjänster i Norge. För Coor innebär förvärvet även uppdragsvolymer till OBOS i Oslo-regionen.

Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 47 MNOK och motsvarar en EV/EBITA-multipel på omkring 6x i förhållande till nuvarande EBITA och under 5x, när förväntade synergier fullt har realiserats under 2019. Förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering.

- Genom förvärvet av OBOS Eiendomsdrift expanderar Coors norska verksamhet i linje med tillväxtstrategin för segmentet fastighetsservice, samtidigt som det finns synergier att realisera, kommenterar Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor.

- OBOS Eiendomsdrift är ett företag som passar bra in i Coors norska portfölj och som stärker verksamheten med viktig spetskompetens inom ett område med stor potential. Samtidigt med affären ingår Coor ett samarbetsavtal med OBOS, vilket öppnar för många spännande möjligheter i framtiden, kommenterar Nikolai Utheim, VD Coor i Norge.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor
+46 10 559 59 35 
mikael.stohr@coor.com

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor 
+46 10 559 59 20 
olof.stalnacke@coor.com

Sofie Schough, Tf. Kommunikationsdirektör, Coor 
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com