Coor förvärvar lokalvårdsföretag i Danmark

Coor har idag tecknat avtal om förvärv av det danska lokalvårdsföretaget Elite Miljö AS. Elite Miljö omsätter årligen ca 700 MSEK och har drygt 2.000 anställda över hela Danmark. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i Danmark, öppnar för väsentliga synergieffekter och bidrar positivt till Coors kompetens inom viktiga lokalvårdssegment. Förvärvet av Elite Miljö kommer att slutföras efter sedvanlig prövning av konkurrensmyndighet.

Elite Miljö är en av Danmarks ledande lokalvårdsleverantörer. Bolaget har erkänd kompetens och erfarenhet inom lokalvård generellt samt inom lokalvårdssegmenten sjukhus och cleanroom, ett viktigt komplement till Coors nuvarande lokalvårdsleveranser i Danmark. Elite Miljö har också en position som högkvalitativ serviceleverantör med större driftställen i Århus, Ålborg, Odense, Sönderborg, Esbjerg, Nyköbing, Falster, Horsens och Köpenhamn. Geografiskt kompletterar Elite Miljö Coors befintliga verksamhet i Danmark mycket väl och bolagets profil med hög tjänstekvalitet är helt i linje med Coors marknadsposition.

Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 220 MDKK och motsvarar en EV/EBITA-multipel på omkring 11x i förhållande till nuvarande EBITA och under 7x, när förväntade synergier fullt har realiserats under 2019. Förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering.   

- Coor har en uttalad strategi om tillväxt i Danmark och förvärvet av Elite Miljö ligger i linje med den. Genom förvärvet växer Coor i Danmark substantiellt samtidigt som det finns stora synergimöjligheter, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef Coor i en kommentar.

- Den här affären gör Coor till en mer komplett serviceleverantör vilket adderar stort värde till Coors danska kunder. Vi ser fram emot att välkomna många nya kompetenta medarbetare som gör oss till ett starkare och vassare alternativ på den danska marknaden, kommenterar Jørgen Utzon, VD Coor i Danmark.

Mer information, pressbilder etc finns på coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor
+46 10 559 59 35 
mikael.stohr@coor.com

Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör, Coor
 +46 10 559 59 20 
olof.stalnacke@coor.com

Sofie Schough, Tf. Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 59 83 
sofie.schough@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 07:00 CET.