Coor slutför förvärv av Elite Miljø A/S

Den 10 januari 2018 meddelade Coor att bolaget tecknat avtal om förvärv av Elite Miljø A/S. Affären har granskats och godkänts av danska konkurrensmyndigheten. Transaktionen genomfördes per den 23 februari 2018.

För mer information, kontakta:

Olof Stålnacke
CFO och IR-direktör, Coor
+46 10 559 59 20
olof.stalnacke@coor.com 

Magdalena Öhrn
Kommunikationsdirektör, Coor
+4610 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com