Coor slutför förvärv av OBOS Eiendomsdrift AS

Den 9 januari 2018 meddelade Coor att bolaget tecknat avtal om förvärv av OBOS Eiendomsdrift AS. Transaktionen genomförs idag, 1 februari 2018.

För mer information, kontakta:

Olof Stålnacke
CFO och IR-direktör, Coor
+46 10 559 59 20
olof.stalnacke@coor.com

Magdalena Öhrn
Kommunikationsdirektör, Coor
+4610 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com