Delårsrapport Januari – mars 2018 Coor Service Management Holding AB

Första kvartalet 2018 

  • Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 15 procent och uppgick till 2 127 (1 857) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 4 procent och valutaeffekter till 1 procent.
  • Justerat EBITA uppgick till 115 (123) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 (6,6) procent.
  • EBIT uppgick till 57 (77) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 17 (55) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,2 (0,6) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till -61 (65) MSEK. Förändringen förklaras helt av att kvartalet avslutades med flera helgdagar i samband med påsken.
  • Förvärv av Elite Miljø i Danmark och OBOS Eiendomsdrift i Norge genomfördes under kvartalet.
RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jan – mar Rullande Helår
(MSEK) 2018 2017 12 mån 2017
Nettoomsättning 2 127 1 857 7 993 7 722
Organisk tillväxt, % 10 3 7 6
Förvärvad tillväxt, % 4 0 1 0
Justerat EBITA 115 123 460 468
Justerad EBITA-marginal, % 5,4 6,6 5,8 6,1
EBIT 57 77 249 268
Resultat efter skatt 17 55 150 188
Operativt kassaflöde -61 65 366 492
Resultat per aktie, SEK 0,2 0,6 1,6 2,0

Inbjudan till press- och analytikerpresentation 
Den 26 april klockan 14.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under första kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
http://event.on24.com//wcc/r/1646619-1/9F99462C1D4FE2A6EC6079ECDBE6924D före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642697 (Sverige), +4723500254 (Norge), +4535445576 (Danmark), +358981710493 (Finland) eller +44 2030089810 (England). 

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida
www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – juni 2018 18 juli 2018
Delårsrapport   januari – september 2018          
24 oktober 2018
Delårsrapport   januari – december 2018 21 februari 2019
Delårsrapport   januari – mars 2019 maj 2019

För mer information
För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats:
www.coor.se

 
 
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 13.00 CET.

 
 
Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se