Inbjudan till presentation av Coors bokslutskommuniké 2017, den 22 februari 2018

Coor publicerar sin bokslutskommuniké 2017 den 22 februari klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 22 februari klockan 09:00 där VD och koncernchef Mikael Stöhr tillsammans med CFO och IR-direktör Olof Stålnacke presenterar och kommenterar delårsrapporten. 

För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://edge.media-server.com/m/p/y7wwfar7 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, +46856642509 (Sverige), +4723500253 (Norge), +4582333178 (Danmark), +358981710491 (Finland) eller +442030089808 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investe-rare/Rapporter-och-publikationer, efter presentationen.

För mer information, kontakta:

Olof Stålnacke
CFO och IR-direktör, Coor
+46 10 559 59 20
olof.stalnacke@coor.com

Magdalena Öhrn
Kommunikationsdirektör, Coor
+4610 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com