Ledningsförändring i Coor

Johan Mild lämnar rollen som VD i Coor Finland för ett nytt arbete utanför Coor. Coors verksamhetsutvecklingschef Rikard Wannerholt kommer tillfälligt att ta över rollen tills en efterträdare är på plats. Rekryteringsprocessen av en efterträdare till Johan Mild är påbörjad. Mild arbetar fram till 31 augusti.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08.05 CET.


Mer information, pressbilder etc. finns på
www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor 
+46 10 559 59 35
mikael.stohr@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com

 
Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se