Coor emitterar ett obligationslån om 1,000 Mkr

Coor Service Management Holding AB (”Coor”) meddelar i dag att bolaget har emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om totalt 1,000 Mkr. Obligationslånet har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 230 bps. Investerarintresset för obligationslånet var mycket stort och emissionen övertecknades.

Emissionslikviden kommer att användas för refinansiering av en existerande bryggfacilitet.

– Det förtroende och stora intresse kreditinvesterarna har visat oss är mycket positivt. Vi kan med glädje konstatera att vår första emission blev kraftigt övertecknad, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

DNB Markets och SEB har varit Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20,

olof.stalnacke@coor.com). 

Informationen är sådan som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars, 2019, kl 15.30. Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla distributionskanaler)

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings¬tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se