Coor förlänger IFM-avtal med Saab

Coors IFM-avtal med Saab förlängs till 2024. Det innebär att Coor fortsätter att leverera och utveckla IFM-tjänster åt Saab på merparten av deras anläggningar i Sverige. Affären har ett värde på över 300 MSEK per år.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab är en världsledande tillverkare inom ett antal försvarsgrenar och har tillverkning vid ett flertal orter i Sverige.

Avtalet innebär att Coor fortsatt ska vidareutveckla och säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv leverans av ett antal servicetjänster, främst fastighetsdrift och lokalvård, men också exempelvis posthantering, konferensservice, avfallshantering samt projektledning och ombyggnation. Det förlängda IFM-avtalet innebär ett ökat fokus på energioptimering.

- Vi är givetvis mycket glada över det förlängda förtroendet och vi ser fram emot att få fortsätta utveckla vårt samarbete. Det nya avtalet befäster dessutom Coors nordiska marknadsledarskap inom IFM ytterligare, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Mer information, pressbilder etc finns på coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+ 46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 klockan 08:00 CET.


Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se