Coor offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel och inregistrering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Coor offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel och inregistrering av obligationslån på Nasdaq Stockholm.

Coor Service Management Holding AB (“Coor”) offentliggjorde den 13 mars 2019 en emission av ett femårigt seniort icke-säkerställt obligationslån om totalt 1,000 mkr (”Obligationslån”).

Coor har upprättat ett prospekt avseende Obligationslånet i syfte att ansöka om upptagande till handel och inregistrering av Obligationslånet på Nasdaq Stockholms corporate bond list. Beräknad första handelsdag är den 8 maj 2019 eller omkring 8 maj 2019. Prospektet har den 3 maj 2019 godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Coors webbplats (www.coor.com) och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com)

Denna information är sådan som Coor är skyldig att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se