Coor tecknar nytt IFM-avtal med danska polisen

Coor har tecknat ett nytt sexårigt Integrerat Facility Management-avtal (IFM) med Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården i Danmark. Uppdraget kommer att startas upp i september 2019 och har ett värde av cirka 2,5 miljarder SEK under kontraktsperioden.

Uppdraget för den danska polisen innebär att Coor kommer att leverera bred integrerad tjänsteleverans som restaurang, lokalvård samt drift och underhåll till Polisens, Åklagarmyndighetens och Kriminalvårdens ca 450 000 kvm fastighetsbestånd i Danmark.

Coor har arbetat med danska Polisen sedan 2012. Det nya kontraktet inkluderar även Åklagarmyndigheten och Kriminalvården i Danmark. Den nya kontraktssumman bestående av abonnemang och rörliga volymer ökar med omkring 150 miljoner SEK per år och uppskattas till totalt mer än 420 miljoner SEK årligen. Kontraktet löper över sex år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

- Detta nya IFM-uppdrag genererar fortsatt god lönsam tillväxt för Coor i Danmark. Uppdraget med danska staten befäster vår position som marknadsledare i Norden vad gäller IFM, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Formellt sett måste Coor, efter att danska staten nu meddelat sitt beslut, vänta in en tidsfrist på ca två veckor då andra leverantörer kan överklaga beslutet.  

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr ,Vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2019 klockan 12:00 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se