Delårsrapport januari - juni 2019, Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari - juni 2019, Coor Service Management Holding AB.

Andra kvartalet 2019                               

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 7 procent till 2 556 (2 380) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, tillväxten från förvärv till 2 procent och från valutaeffekter till 1 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 1 procent till 140 (138) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,5 (5,8) procent.
  • EBIT var 78 (70) MSEK. Resultat efter skatt var 44 (22) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,2) SEK.
  • Operativt kassaflöde var 38 (77) MSEK.

Första halvåret 2019

  • Nettoomsättningen under första halvåret ökade med 13 procent till 5 091 (4 507) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 4 procent och valutaeffekter till 2 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 7 procent till 271 (253) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (5,6) procent.
  • EBIT var 154 (127) MSEK. Resultat efter skatt var 87 (39) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,9 (0,4) SEK.
  • Operativt kassaflöde var 162 (17) MSEK.

"Stark utveckling av kontraktsportföljen med nya stora kontrakt och framgångsrika omförhandlingar".  Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor

 

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Apr - jun   Jan - jun   Rullande Helår
 (MSEK) 2019 2018   2019 2018   12 mån 2018
Nettoomsättning 2 556 2 380   5 091 4 507   10 073 9 489
 Organisk tillväxt, % 5 11   7 11   8 10
 Förvärvad tillväxt, % 2 11   4 7   8 10
 Valutakurseffekter, % 1 3   2 2   3 3
Justerat EBITA 140 138   271 253   507 490
Justerad EBITA-marginal, % 5,5 5,8   5,3 5,6   5,0 5,2
EBIT 78 70   154 127   247 219
Resultat efter skatt 44 22   87 39   152 104
Operativt kassaflöde 38 77   162 17   499 354
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,2   0,9 0,4   1,6 1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till press och analytikerpresentation

Den 18 juli klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under andra kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://event.on24.com/wcc/r/1919047-1/AAB4E616A534D82B4804A64C90E2A063?partnerref=rss-events.

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642706 (Sverige), +4578150107 (Danmark), +358981710522 (Finland), +4723500236 (Norge) eller +443333009261 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – september 2019                                             7 november 2019

Delårsrapport    januari – december 2019                                            12 februari 2020

Delårsrapport   januari – mars 2020                                                     28 april 2020

Delårsrapport   januari – juni 2020                                                      17 juli 2020

 

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Olof Stålnacke (+46 10 559 59 20).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

IR-koordinator: Sara Marin (+46 10 559 59 51).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

 

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 klockan 07.30 CET.

 

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se