Delårsrapport januari - september 2019, Coor Service Management Holding AB

Delårsrapport januari - september 2019, Coor Service Management Holding AB

Tredje kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 5 procent till 2 490 (2 369) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 5 procent, tillväxten från förvärv till 0 procent och från valutaeffekter till 1 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 25 procent till 127 (102) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,1 (4,3) procent.
  • EBIT var 70 (37) MSEK. Resultat efter skatt var 40 (22) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,4 (0,2) SEK.
  • Operativt kassaflöde var 118 (54) MSEK.

 

Perioden Januari - september 2019

  • Nettoomsättningen under hela perioden ökade med 10 procent till 7 581 (6 876) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent, tillväxten från förvärv uppgick till 3 procent och valutaeffekter till 1 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 12 procent till 398 (355) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 (5,2) procent.
  • EBIT var 224 (164) MSEK. Resultat efter skatt var 127 (62) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,3 (0,6) SEK.
  • Operativt kassaflöde var 280 (71) MSEK.

 

"Kraftigt ökat rörelseresultat, starkt kassaflöde och förvärv av Norrlands Miljövård."  Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

 

RESULTAT I KORTHET, KONCERN Jul - sep   Jan - sep   Rullande Helår
 (MSEK) 2019 2018   2019 2018   12 mån 2018
Nettoomsättning 2 490 2 369   7 581 6 876   10 194 9 489
 Organisk tillväxt, % 5 10   6 11   7 10
 Förvärvad tillväxt, % 0 13   3 9   5 10
 Valutakurseffekter, % 1 5   1 3   2 3
Justerat EBITA 127 102   398 355   533 490
Justerad EBITA-marginal, % 5,1 4,3   5,2 5,2   5,2 5,2
EBIT 70 37   224 164   279 219
Resultat efter skatt 40 22   127 62   170 104
Operativt kassaflöde 118 54   280 71   563 354
Resultat per aktie, SEK 0,4 0,2   1,3 0,6   1,8 1,1
                 

 

 

    
      
Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 7 november klockan 10.00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://event.on24.com/wcc/r/1919067-1/155C74AD2B2651C414085D1BE228E480?partnerref=rss-events

Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46850558355 (Sverige), +4723500236 (Norge), +4578150109 (Danmark), +358981710521 (Finland) eller +443333009032 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport   januari – december 2019                                                     12 februari 2020

Delårsrapport   januari – mars 2020                                                              28 april 2020

Delårsrapport   januari – juni 2020                                                               17 juli 2020

Delårsrapport   januari – september 2020                                                     4 november 2020

För mer information

För frågor kring rapporten, kontakta CFO och IR-direktör Klas Elmberg (+46 10 559 65 80).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35) eller  kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19).

Mer information finns också på vår webbplats: www.coor.se

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 klockan 07.30 CET.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se