Ledningsförändring i Coor

Olof Stålnacke lämnar rollen som CFO och IR-direktör för ett nytt arbete utanför Coor. 

Olof Stålnacke har arbetat drygt tio år på Coor. Rekryteringsprocessen av en efterträdare till Olof Stålnacke är påbörjad.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 CET.

Mer information, pressbilder etc. finns på www.coor.com. För ytterligare information,

kontakta:

Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com 

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och kom-plexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings¬tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sand-vik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se