Coor förlänger IFM-avtal med Telia Company i Norge och Sverige

Coor har arbetat med Telia Company i Norden i mer än tio år och det förlängda avtalet är ett s k vested-outsourcing-avtal och gäller i fem år till ett värde av drygt 100 MSEK årligen.

Vested-avtalet omfattar ett stort antal servicetjänster inom arbetsplatsservice, till exempel lokalvård, reception och konferensservice. Coors åtagande omfattar leverans till cirka 50 driftställen i Sverige och Norge.

Målet med avtalet är att utveckla FM-leveransen mot Telia Companys viktiga affärsmål, som t ex kostnadsbesparingar och ökad användarnöjdhet med stort fokus på hållbarhet och innovation.

– Telia Company är en kund med höga ambitioner, vilket ställer krav på oss som leverantör. Jag ser det nya vested-avtalet med Telia Company som ett ytterligare bevis på Coors marknadsledarskap i Norden och ser fram mot att fördjupa samarbetet ytterligare, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

Vested outsourcing är en avtalsform där kund och leverantör under en längre tid arbetar fram ett avtal tillsammans. Samarbetet och affärsmodellen bygger på att båda parter arbetar tillsammans mot uppsatta mål, som mäts med överenskomna nyckeltal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Stöhr, koncernchef och VD, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. 

Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se