Coor tecknar nytt och utökat IFM-avtal med Borealis

Coor får förnyat förtroende av Borealis och tecknar nytt femårigt avtal gällande leverans av integrerade facility management-tjänster (IFM). Avtalet är värt ca 100 MSEK på årsbasis och börjar gälla under första kvartalet 2020. 

Det nya avtalet innebär att Coor ska leverera integrerade servicetjänster inom arbetsplatsservice och fastighetsservice till Borealis ca 1.000 medarbetare och 140 byggnader vid anläggningen i Stenungsund. Tjänster som ingår i uppdraget är bland annat fastighetsskötsel, om- och tillbyggnader, återvinning, reception, telefoni, posthantering, restaurang, lokalvård samt säkerhet och bevakning. Coor kommer i och med det nya uppdraget att leverera lokalvård i egen regi.

Borealis producerar plastråvara för kablar för energiöverföring, kommunikationskablar, rörsystem, fordonsdetaljer och avancerande förpackningar. Uppdraget kräver ett gediget kvalitetssäkringssystem för serviceleveransen som matchar tung produktionsindustris högt ställda krav.

– Vi har samarbetat med Coor under många år och vi är mycket nöjda med hur de hanterar uppdraget hos oss. De har stort fokus på säkerhet och kontinuerliga förbättringar, i linje med Borealis utveckling. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Coor, säger Wouter Verheyden, Plant Availability & Turn-Around Manager för Borealis i Stenungsund.

– Det är mycket glädjande att Borealis väljer att förlänga vårt samarbete. Verksamheten är komplex med högt ställda krav på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet, och vår målsättning är att fortsätta utveckla våra tjänster tillsammans med Borealis genom nya innovativa lösningar för serviceleveransen, säger AnnaCarin Grandin, vd Coor i Sverige.

– Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla vårt samarbete och är mycket glada över det förlängda förtroendet. Det nya avtalet befäster dessutom Coors nordiska marknadsledarskap inom IFM ytterligare, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor 
mikael.stohr@coor.com eller +46 10 559 59 35 

AnnaCarin Grandin, vd Coor i Sverige   

annacarin.grandin@coor.com eller +46 10 599 57 70 

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

magdalena.ohrn@coor.com eller +46 10 559 55 19

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se