Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2019 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2019.  

Årsredovisningen finns nu tillgänglig som en digital version på https://annualreport2019.coor.com/ eller https://www.coor.se/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Den tryckta versionen distribueras till aktieägare och andra som särskilt har anmält intresse för en tryckt version. Den kan beställas på www.coor.se eller via e-post till ir@coor.com.

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2020 klockan 13.00.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se