Helena Söderberg ny HR-direktör i Coor

Helena Söderberg tillträder som ny HR-direktör senast i augusti 2020 och tar då plats i koncernledningen i Coor. Helena efterträder Anders Asplund, som går i pension under andra halvåret 2020.

Helena Söderberg har en examen i Personal och arbetslivsfrågor från Uppsala universitet och kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på JM. Hon har dessförinnan arbetat bl a som HR-direktör på Alstom och haft ett antal olika positioner inom HR på Skanska.

– Jag kan med glädje hälsa Helena Söderberg välkommen till Coor. Helenas erfarenhet från fastighetsbranschen i kombination med hennes breda kompetens inom HR-området blir en stor tillgång för vår fortsatta utveckling, säger Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor.

– Coor är ett serviceföretag med 11.000 medarbetare och för oss är HR-området mycket viktigt, säger Mikael Stöhr.

– Jag vill också tacka Anders Asplund för hans stora engagemang och de insatser han gjort för Coor under mer än 20 år, avslutar Mikael Stöhr.

Mer information, pressbilder etc finns på coor.com. För ytterligare information, kontakta:

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2020 klockan 09:30 CET.


Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. 

Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se