Ledningsförändring i Coor

Mikael Stöhr lämnar rollen som vd och koncernchef för ett nytt arbete utanför Coor. 

Mikael Stöhr har varit vd och koncernchef på Coor sedan 2013 och lämnar nu den rollen på egen begäran. Mikael Stöhr kommer att lämna Coor under andra halvåret 2020.

- Jag vill tacka Mikael för hans värdefulla insats som vd och koncernchef för Coor. Hans passion och starka engagemang har betytt mycket för Coors utveckling de senaste sju åren, säger Mats Granryd, styrelseordförande Coor.

- Det har varit fantastiskt att leda Coor under dessa händelserika år. Coor har en stabil ledning och bolaget är i gott skick med en affärsmodell som står stark, vilket ger goda utsikter för bolaget. Nu är det dags för nya utmaningar för mig, även om det inte varit ett lätt beslut, säger Mikael Stöhr, avgående vd och koncernchef Coor.

Rekryteringsprocessen av en efterträdare till Mikael Stöhr är påbörjad.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2020 kl. 16.30 CET.

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.se eller kontakta:

Mats Granryd, styrelseordförande, Coor, tel +44 75 40 15 88 88

mgranryd@gsma.com

Mikael Stöhr, avgående vd och koncernchef, Coor, +46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor, +46 10 559 55 19,

magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se