Valberedning i Coor Service Management inför årsstämma 2021

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna. 

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, utgörs valberedningen av följande personer:

•                         Ulrika Danielson, Andra AP-fonden

•                         Henrik Didner, Didner & Gerge fonder

•                         Sophie Larsén, Första AP-fonden

•                         Jan Särlvik, Nordea Funds

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 26 april 2021.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Jan Särlvik på adress jan.sarlvik@nordea.com.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea

+46 733 577 035

jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor

+46 10 559 59 72

erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se