Drone med infrarødt kamera er en revolution inden for ejendomsbranchen | Coor

Drönare med infrarött ljus revolutionerar fastighetsbranschen

Det kan ta lång tid innan värme- eller vattenläckage i tak upptäcks. Först när det börjar droppa vatten på tangentbordet kan läckan göra sig till tillkännagiven. Drönare med IR-kameror är en ny och revolutionerande metod för bl.a. takbesiktningar som Coor är först med i Norden. ”Vi hittar alla läckor i ett tak på 40 000 kvm, med centimeterprecision. Det gör du inte med andra metoder.” berättar Morgan Lundberg.

Värmekameror har många användningsområden. För militärt bruk är det inte ovanligt att utrusta helikoptrar med kameror för att lokalisera värmekällor i mörkret. Brandkåren använder dem för att upptäcka dolda ställen där det fortfarande brinner eller för att hitta personer när brandröken är för tät.

Morgan Lundberg är sitechef på Coor och såg ett helt annat användningsområde för värmekameror. Att sätta ihop dem med drönare för att t.ex. upptäcka vattenläckor, vilket helt kan komma att revolutionera hur takbesiktningar görs i framtiden.

Fördelarna med att använda en värmekamera på en drönare

– Genom att montera en IR-kamera på en drönare kan vi upptäcka vatten- och värmeläckage i fastigheter genom att flyga över tak och registrera temperaturavvikelser med centimeterprecision. Metoden är utvecklad för att hitta läckor på fjärrvärmeledningar och har inte testats på fastigheter tidigare. Jag tror att vi är först i Norden, om inte i hela Europa, säger Lundberg.

Resultaten har överträffat alla förväntningar. Att analysera 40 000 kvm tak tar inte mer än två timmar, vilket tidigare gjordes långsamt och omständligt med hjälp av mänskliga ögon och kvalificerade gissningar.

– Vi har fått väldigt bra resultat på de tre flygningar vi har genomfört och med metoden får vi en hundraprocentig träffbild. Finessen är att vi kan besiktiga väldigt stora ytor, snabbt, och få fram träffsäkra resultat till en förhållandevis låg kostnad, berättar Lundberg vidare.

Skillnaden mot tidigare metoder är att inte längre behöva ”gissa” sig till var det finns läckage. Detta sparar mycket tid, pengar och felaktiga insatser.

– Flera av våra kunder har varit tacksamma över att vi har lyckats hitta läckage som ingen ens visste fanns. Hos en kund lyckades vi hitta ett läckage 30 meter bort som omöjligt hade kunnat upptäckas utan metoden, förklarar Lundberg.

Han berättar också om de ekonomiska fördelar som finns med metoden genom att man kan ta vara på garantier och undvika fel i fastighetens budgetplanering.

Har en takomläggning gjorts kan en flygning göras efter ett halvår för att identifiera garantiåtgärder, så att garantitiden inte hinner gå ut innan man upptäcker dåliga skarvar eller liknande, berättar han.

– Det är inte billigt att bygga om. Budgetar och investeringar kan därför planeras utifrån en kartläggning av fastighetens befintliga skick.

– Nu kan man lokalisera behovet på centimetern och undvika onödiga kostnader, säger Lundberg.

Framtiden för metoden ser ljus ut


– Jag tror absolut att denna metod kommer att bli konkurrenskraftig. Den kommer att få ett legitimt utrymme till följd av träffsäkerheten och kostnadsbesparingarna. Bara fantasin sätter egentligen stopp för möjligheterna. Man ser väldigt mycket med en drönare med värmekamera, det är upp till oss att utforska användningsområdena, berättar han.

Se hur flygningen går till här: