Velferd i arbeidet | Coor

Så kan du påverka dina medarbetares välmående

I dag efterfrågas en tydlig wellness-kultur i mycket högre grad än tidigare och det är ett krav för att attrahera nya talanger och ta hand om den personal man redan har. Hur sticker du som arbetsgivare ut på arbetsmarknaden och vad kan du göra för att se till att dina medarbetare faktiskt mår bra på jobbet?

1. Fysisk hälsa

De flesta företag vet redan att det är viktigt att satsa på sina anställdas hälsa för att de ska prestera väl. Men färre kanske tänker på att en investering i sina anställdas fysiska hälsa är en investering i framtiden. Bara i Sverige har den totala samhällsförlusten uppgått till 62 miljarder kronor 2018, och prognoserna för framtiden är ovissa. Företag kan vända på den trenden genom att investera i hälsorelaterade aktiviteter, möjlighet till att träna på lunchen, erbjuda ergonomiska verktyg eller gåband/cyklar vid arbetsplatsen.

2. Psykisk hälsa

De senaste fem åren har långtidssjukfrånvaron i bara Sverige ökat med fem gånger och den stora riskfaktorn för dina medarbetare stavas: stress. Här är det viktigt att minnas att One-size does not fit all, så att kunna erbjuda olika typer av lösningar är en nyckel för välmående och balanserade individer. Kanske kan meditation med hjälp av VR hjälpa till med att skapa en mer välmående och balanserad miljö? Kanske kan till och med en större integrering mellan arbets- och privatliv innebära en skillnad för medarbetaren om arbetet kan hjälpa till att ta bort privata stressfaktorer. Kan man få bilen servad från parkeringsgaraget på jobbet, hämta sina privata paket i receptionen eller ta med middagen hem från lunchrestaurangen?

3. Social hälsa

I år utfördes en undersökning av opinionsinstitutet Yougov där man undersökte vad som var viktigast för människor på arbetsplatsen. Där uppgav hela 66 procent att bra kollegor är det som de värdesätter allra högst och strax därefter kom; att känna att ens jobb tillför något för samhället/bidrar till en bättre värld. Det är viktigt att som företag kunna erbjuda sina anställda en gemensam vision och visa på att man tar ansvar för att vara attraktiv på arbetsmarknaden men också kunna utveckla sina anställda. Har ert företag formulerat ställningstaganden i värderingsfrågor, är ni tydliga med dessa utåt, och framförallt: har ni kommunicerat dessa värderingar till era anställda och hur efterlever ni värderingarna i det dagliga arbetet?

4. Omgivningens hälsa

När man pratar hälsa på arbetsplatsen kan vi se att fokus fortfarande främst ligger på den fysiska hälsan. Det är lättare att arbeta med något konkret som kroppen snarare än det som är mer abstrakt, som hjärnan och själen. Men en aspekt som ofta missas som tydligt knyter samman det fysiska och det psykiska är just våra omgivningar. I dag ser vi en mängd innovationer så som gröna växthusväggar, som förbättrar luften och hjälper människor att prestera bättre eftersom vi mår bra av naturliga inslag. Man kan arbeta med ljusdesign för att stimulera våra sinnen, med luftrening med virusdödare eller se till att det finns grönområden lättillgängligt i anslutning till arbetsplatsen för en enkel andningspaus. Fundera över hur det ser ut på er arbetsplats och vad kan ni göra för att förbättra omgivningen för era anställda?

5. Ledningens engagemang

I dag vet vi att en av de största orsakerna till långvariga sjukskrivningar är brist på struktur. Det beror på att anställda börjar överprestera när de saknar ramar och levererar därför utöver förväntan utan att få uppskattning eller återkoppling. Här spelar ledningen och chefer den viktigaste rollen i hur de kan definiera tydliga roller och komma med tydliga mandat och visa uppskattning där ett jobb blir väl utfört. Hur arbetar ni med organisationens struktur och kultur, och hur kommunicerar ni förväntningar till era anställda? Är man lyhörd för de hälsobehov som finns, eller glömmer man att ibland pausa och lyssna? Företagsledningen måste uppmuntra en miljö där hälsofrågor aktivt diskuteras – och frågan måste vara högt uppe på företagsledningens agenda.

Person i gul tröja sträcker på sig med händerna över huvudet | Coor

Guide Wellness - Därför måste vi prata om arbetshälsa

Den nedåtgående trenden kring hur vi egentligen mår på jobbet är inte längre bara kopplad till individen – utan hela samhället. Kan lösningen på problemet vara bestående beteendeförändringar i arbetskulturen?

Coor Privacy policy

The purpose of our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.