Norge

Det går som på räls i Norge

Norge är den servicemarknad som växer snabbast i Norden just nu. Fenomenet att outsourca servicefunktioner är relativt nytt i Norge, men intresset stiger.

Bara på ett drygt år har Coors norska verksamhet vuxit från 14 till drygt 250 personer och årsomsättningen till cirka 370 miljoner kronor. Bland de norska kunderna finns exempelvis Det Norske Veritas, EDB, Skanska och Arcus. Det senaste tillskottet är NSB, norska statens järnvägar.

NSB har valt Coor som leverantör av servicetjänster. Uppdraget omfattar drift och underhåll av 1 100 fastigheter, motsvarande 736 000 kvadratmeter, i hela Norge.

Avtalet löper under tre år och innebär att Coor stärker sin närvaro på orter som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger och Kristiansand. Guy Drottler, kontraktschef på Coor i Norge, betonar vikten och vidden av kontraktet.

Björn Birkelund,– Samarbetet med Coor har varit väldigt bra. Coor ger en otroligt snabb återkoppling på frågor som dyker upp och vi upplever att personkemin stämmer bra mellan de personer på NSB och Coor som är involverade i kontraktet, säger Björn Birkelund, förvaltningsdirektör på ROM Eiendom.

– Vi samarbetar sedan tidigare med ett par stora kunder i Norge, men de är främst koncentrerade kring Oslo-området. I och med NSB-kontraktet får vi en geografisk bredd som har betydelse för framtida upphandlingar.

Som ett led i avtalet med NSB erbjöds ett 70-tal medarbetare från den tidigare förvaltningsentreprenören anställning hos Coor. Alla medarbetare tackade ja.

– Efter en helhetsvärdering blev Coor vald som bästa samarbetspartner. Förutom att Coor har ett starkt erbjudande är det avgörande för oss att de anställda blir väl omhändertagna, säger Pål Berger, vd på ROM Eiendom som är dotterbolag och förvaltningsbolag till NSB.

Första tiden med Coor som servicepartner har fungerat utan anmärkning. Björn Birkelund är förvaltningsdirektör på ROM Eiendom och representant och kravställare i kontakterna med Coor.

Varför valde ni Coor som serviceleverantör ?

– Det var en lång process, men till slut fann vi att Coor bäst kunde presentera en struktur och plan över hur de skulle implementera uppdraget i sin organisation.

Hur har övergången fungerat hittills?

– Helt smärtfritt. Det hade varit naturligt med lite krångel, men vi har inte upplevt något sådant. En bidragande orsak är att de anställda som gick över till Coor har var mycket positiva till sin nya arbetsgivare. Det var viktigt att övergången innebar så lite förändringar som möjligt för dem.

Hur förberedde ni era medarbetare på övergången?

– Redan i oktober förra året informerade vi om att avtalet med den tidigare leverantören skulle upphöra. Det skapade oro och spänningar eftersom vi då inte kunde tala om vem som skulle få uppdraget istället. Så fort det blev klart med Coor fick deras representanter åka ut och träffa alla berörda driftstekniker. Redan under de första informationsmötena skapades en positiv bild av Coor.

Hur sköter ni uppföljningen av avtalet?

– Genom kontraktsmöten en gång i månaden. Där ingår även den ekonomiska rapporteringen. Vi kommer också att genomföra interna enkäter 2-3 gånger under hösten bland våra medarbetare som berörs av avtalen med Coor. I februari nästa år ska vi dessutom genomföra en hyresgästundersökning som också innehåller frågor relaterade till Coors verksamhet. Liknande undersökningar har vi genomfört sedan 1999 och de ger oss en god översikt över hur vi står i förhållande till våra kunder – hyresgästerna – och hur vi står oss vid en jämförelse med andra stora fastighetsägare.

Fakta om NSB:

NSB är den norska motsvarigheten till SJ. NSBs verksamhet består av persontrafik med tåg och buss samt godstrafik.