coor

Kulturbyggare i kursgårdsmiljö

Coor Service School är en skräddarsydd och egenutvecklad utbildning som vänder sig till medarbetare på Coor. Utbildningen syftar till att tydliggöra vad det innebär att vara medarbetare inom ett kontrakt i Coor. Deltagarna får också en plattform för vad begreppet serviceleverans innebär på Coor och den roll som varje medarbetare spelar i denna för att leveransen till kund ska fungera.

– Jag tycker överlag att kursen var en positiv upplevelse. Jag måste säga att utbildningen gav mig en hel del ny kunskap om hur vi på Coor jobbar med serviceleveransen till våra kunder, säger Sara Carlsson som arbetar som lokalvårdare och som gick på Coor Service School i våras.

Kärnan i utbildningen är att både tydliggöra vad det innebär att vara medarbetare på Coor och att öka förståelsen för serviceleveransen som helhet.

– Kursdeltagarna får veta vilka förväntningar som företaget har på dem men också vad de har för befogenheter och vilka förväntningar de själva kan ställa på Coor, säger Annika Fredriksson, kursansvarig på Coor Service School.

Medarbetaren i centrum

Utbildningen på Coor Service School pågår i två dagar som deltagarna tillbringar på en kursgård. På utbildningen är det just medarbetaren som står i centrum. Det är utifrån dennes vardag som ämnen som ekonomi, serviceleverans och teamarbete diskuteras. I utbildningen återkommer man ständigt till det ansvar medarbetaren har gentemot kunder, arbetsgivare/chef, kollegor och leverantörer/entreprenörer. Utbildningen genomförs parallellt på flera orter.

– Idén kring Coor Service School kom bland annat från de goda erfarenheter vi hade från Coor Business School, som är en utbildning som vänder sig till chefer inom Coor. Tanken var att skapa en liknade utbildning för våra medarbetare. Lärarna på Coor Service School är chefer inom Coor, vilket gör att utbildningen är tätt kopplad till företagets verksamhet, säger Annika Fredriksson.

Stärker företagskulturen

Ett centralt mål med Coor Service School är att bygga en gemensam företagskultur. En stark företagskultur handlar mycket om att tydliggöra medarbetarens roll och att skapa ett gemensamt arbetssätt inom företaget. Kursen ska ge stöd och råd kring de olika frågor som medarbetarna möter i arbetet och är uppbyggd enligt en metodik med teoretiska avsnitt som följs av övningar med diskussioner i grupp.

– Upplägget med många grupparbeten innebar att alla fick möjligheten att komma till tals, även om man kanske inte är en person som gillar att stå och prata inför folk, säger Sara Carlsson.

– Det handlar ju mycket om att ge rätt typ av service och känna ansvar. Sen är ju kursen ett trevligt tillfälle att lära känna folk inom Coor. Även om jag naturligtvis inte kommer ihåg precis allt jag lärde mig så har jag fått många nya erfarenheter som jag har nytta av i mitt dagliga jobb här på Coor, avslutar Sara Carlsson.