Låt dig inspireras och utmanas

Enligt en marknadsundersökning, genomförd av Demoskop, uppger tre av tio storföretag och offentliga verksamheter att internservice och kringtjänster står för tio procent eller mer av de totala kostnaderna.

I mitt arbete träffar jag många företags- ledningar för att diskutera deras möjligheter att outsourca interservicen. För de flesta är kostnadsbesparingar och kvalitetshöjningar det främsta incitamentet till att låta ett externt serviceföretag sköta och utveckla servicefunktionerna. När väl outsourcingen är genomförd, upplever många även andra fördelar såsom exempelvis flexibilitet och frigörande av tid och resurser.

I nyhetsbrevet Nova hoppas vi att du ska få en bättre inblick i hur vi och några av våra kunder tänker. Vi hoppas att det kan inspirera och utmana dig – och att du hör av dig till oss för en fortsatt diskussion.

Mats Jönsson, VD, Coor Service Management