Helena Hahne

Nytt sätt frigör resurser inom vården

Stora pensionsavgångar av vårdpersonal väntar inom de svenska landstingen. Om fem till tio år kan det råda brist på vårdutbildad arbetskraft. För att klara den kommande situationen ser Landstinget i Östergötland över hur man bättre kan använda sina vårdresurser. Ett sätt är att frigöra vårdpersonal från så kallad vårdnära service.

Landstinget i Östergötland är först i Sverige med att på prov låta externa företag utföra vårdnära service. Sedan i våras pågår ett projekt på ett antal kliniker och mottagningar på bland annat på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping där externa serviceföretag tar ett helhetsansvar för tvätt- och förrådshanteringen. Ett ansvar som annars ligger på undersköterskorna.

Minskar risken för dubbelbeställningar

Idag är det undersköterskorna som beställer sjukvårdsartiklar och ren tvätt, och packar upp och lägger på hyllor. Detta är arbetsuppgifter som görs vid sidan av vården till patienterna, i mån av tid. På var och en av de fyra pilotavdelningarna finns det nu en vaktmästare från Coor som ansvarar för tvätt- och förrådshanteringen.

– Det blir mer effektivt att en person istället för flera beställer tvätten och sjukvårdsartiklarna eftersom vi därigenom kan ha en mer anpassad lagernivå på avdelningen. Det minskar risken för dubbelbeställningar och fördyrande kompletteringar. Vi anpassar leveranserna efter vårdavdelningarnas behov och håller mindre lager, säger Filip Truedsson, chef för tjänsteutveckling på Coor och delaktig i projektet.

En annan åtgärd för att ytterligare rationalisera arbetet är att använda de vagnar som tvätten levereras i, som hyllor i tvättförråden.

Fokus på att utveckla logistiken

Fokus i projektet ligger på att utveckla logistiken och på att upprätthålla eller förbättra kvaliteten i tjänsterna samtidigt som patientintegritet och produktkännedom säkerställs. I projektet ingår både de undersköterskor som normalt utför tvätt- och förrådshanteringen och den personal från Coor som nu tar hand arbetsuppgifterna.

– Det är fortfarande undersköterskorna som är ansvariga, men de kan släppa arbetsuppgifterna till oss, säger Maj-Lis Pousete-Petersson, projektledare från Coor.

Målen med projektet är dels att ta reda på var skiljelinjen går i gränslandet mellan vård och vårdnära service, dels att kartlägga andra områden inom vårdnära service som lämpar sig att låta externa serviceleverantörer ta över.

– En extern leverantör bygger ofta upp den vårdnära servicen på ett annat sätt än landstinget. Ett serviceföretag kan ägna sig till hundra procent åt just sin verksamhet och fokusera på att göra den effektiv och anpassad till vårdens behov, säger Helena Hahne.

Fakta om projektet

Projektet startade i april i år och pågår till och med mars 2007.
I projektet ansvarar Coor för tvätt- och förrådshantering på akutmottagningen, operationscentralen och barnkliniken avd 16 på Universitetssjukhuset i Linköping, samt avd 3 på Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Fakta om Landstinget i Östergötland

Landstinget i Östergötland omfattar geografiskt hela Östergötlands län med tretton kommuner och cirka 415 000 invånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård och tandvård. Målet för verksamheten är en god hälsa för alla länsinvånare. Inom den högspecialiserade vården har landstinget även ett region- och riksansvar. Östergötland är länets största arbetsgivare med cirka 11 200 medarbetare.