Leiras

Lättare vardag med en serviceleverantör

När läkemedelsföretaget Leiras ska beskriva sitt samarbete med Coor är det just helhetsgreppet kring kontorsservicen som lyfts fram.

Genom att lägga ut ansvaret till en enda aktör för att driva och utveckla kontorsservicen har Leiras frigjort tid. Tid som istället kan läggas på att utveckla den egna kärnverksamheten. För personalen på Leiras har outsourcingen inneburit att de inte längre behöver fundera på vem de ska vända sig till när något på kontoret inte fungerar.

Leiras arbetar med ett unikt koncept som gör det möjligt att snabbt introducera nya, innovativa produkter på den finska marknaden. Företaget är en del av läkemedelskoncernen Nycomed. Sedan ett par år tillbaka ansvarar Coor för Leiras kontorsservice.

– Jag kan inte säga annat än att vi är jättenöjda. Vi har en mycket nära kontakt med Coors representant Seija Andersson, som vi upplever som mycket professionell, säger Mari Oila, Marketing Assistant på Leiras i Finland.

Tydligare rollfördelning

En av fördelarna med att lägga ut kontorsservicen är att Leiras kan koncentrera sig på sin egen verksamhet. Att Coor har ett helhetsansvar för servicetjänsterna gör att ansvarsfördelningen mellan beställare och leverantör blir tydlig.

– Vi upplever Coor som lite av problemlösare, vilket är positivt. De tar egna initiativ och ser när något inte fungerar. Idag är det svårt att tänka sig en situation där Coor inte hjälper oss. De tar hand om en så pass stor del vilket ger oss möjlighet att utveckla vår kärnverksamhet. På så sätt kan vi fokusera på att ge bra service till våra kunder, säger Mari Oila.

Enklare med en leverantör

Leverantörens helhetsåtagande kring kontorsservicen innebär dessutom att Leiras slipper vända sig till flera olika leverantörer oavsett vilken typ av servicefrågor man behöver hjälp med. Mari Oila ser klara fördelar med att bara ha en kontaktperson att vända sig till:

– Coor ser till att den dagliga servicen fungerar och hanterar allt från reception och städning till inköp. För oss känns det tryggt att veta att Coor samordnar och ansvarar för kontakter med underleverantörer eftersom de har både ett stort kontaktnät och lång erfarenhet av den typen av förhandlingar. För oss betyder det att vi vet att vi får bra kvalitet.

Det är inte alltid man som medarbetare lägger märke till den service som finns på en arbetsplats, menar Mari Oila:

– Ofta är det de små sakerna som gör skillnad. Mycket av den service som finns på en arbetsplats tar vi för givet, tills den dag något inte fungerar. Hanteringen av kaffet är ett bra exempel. Fungerar inte kaffeautomaten så har det en klar inverkan på personalens humör.

Fakta om Leiras

Leiras är ett läkemedelsföretag som arbetar med att introducera nya, innovativa produkter på den finska marknaden. Företagets kärnverksamhet finns inom områdena hjärta och kärl, leder och skelett samt produkter för sjukhus och egenvård. Företaget är en del av läkemedelskoncernen Nycomed. I Finland har Leiras 140 medarbetare.

Fakta om serviceavtalet

Sedan 2003 ansvarar Coor Service Management för Leiras kontorsservice i Finland. Uppdraget innebär ansvar för till exempel post och frakt, lokalvård, inköp och distribution av kontorsvaror, skötsel av kaffeautomater, inredning, kopiering samt transporter och kurirtjänster. Under 2006 utökades uppdraget till att även innefatta bland annat planering av ombyggnationer, ansvar för drift av kontorsmaskiner och ett större åtagande kring olika typer av inköp.