Service management ger bättre affärer

Service management ger bättre affärer. Ja, det vågar jag faktiskt påstå. Genom att ta uppgiften att samordna, leda och utveckla alla de servicetjänster som stödjer din kärnverksamhet på fullaste allvar får du ett bättre verksamhetsstöd – som också möjliggör en bättre utveckling av din kärnverksamhet.

Och det är just det vi vill åstadkomma. Service management handlar om att införa bättre processer, styrning och system, men också om att leda och skapa engagemang. Om att ständigt väga kvalitet och kvantitet mot pris – allt i syfte att optimera leveransen för dig och din verksamhet.

I det här numret av Nova kan du läsa lite om vad vi menar med service management. Du kan också läsa om hur Landstinget Gävleborg förberedde sig för en outsourcing av fastighetsservicen och om varför några av våra kunder har valt att outsourca sina servicefunktioner till en helhetsleverantör. Trevlig läsning!

Mats Jönsson, VD, Coor Service Management