Coor en kugge i Volvo Aeros maskineri

Hög tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet är några av de krav som Volvo ställer på sitt samarbete med Coor. Ett samarbete där leveransen inte bara innebär en väl fungerande service, utan även att stärka Volvo Aeros konkurrenskraft globalt. Framgångsreceptet är en väl upparbetad arbetsmodell där jakten på effektivisering har gjorts till en del av det dagliga arbetet.

Sedan en lång tid tillbaka har Coor en viktig roll i Volvo Aeros produktion i Trollhättan. Coor ansvarar bland annat för maskintillgänglighet, flyttar och installation av maskiner, interna transporter och förrådsservice. Det är ett arbete som kräver hög genomförandekraft, både strategiskt och operativt. Coors engagemang är en central och viktig länk i Volvo Aeros leveransorganisation.

Thomas Ellström– Eftersom serviceleveransen har en direkt inverkan på vårt resultat är det ytterst viktigt att Coor är drivande och känner ett ägarskap för sina ansvarsområden. Leveransen ska ha hög teknisk kvalitet med minimal inställelsetid, vilket t.ex. innebär beredskap även på helger, berättar Thomas Ellström, chef för komponentproduktion på Volvo Aero.

Tydlig ansvarsfördelning

För att leva upp till kraven på snabbhet och tillgänglighet har Coor tillsammans med Volvo Aero bland annat utvecklat ett system för väl definierade kommunikationsvägar och uppföljningsstrukturer.

– Ett lagarbete blir aldrig riktigt bra förrän man kan samarbeta och vi upplever att vi har ett bra samarbete med Coor generellt. I en verksamhet som vår, med krav på mycket korta genomloppstider, är det av yttersta vikt att ha tydliga informationskanaler när något ska utföras. Man ska veta var och till vem man ska vända sig. På många sätt handlar det om att tydliggöra stafettloppet, var frågan ligger och vem som tar ansvaret.

En ständig jakt på förbättringar

Eftersom serviceleveransen har en så pass viktig roll i produktionen och direkt påverkar Volvo Aeros resultat är ett av kraven att Coor hela tiden söker nya vägar för hur verksamheten kan effektiviseras. Hög genomförandeförmåga och att man kan planera för förändringar är också en förväntning hos Volvo Aero.

– Vi har oerhörda krav från kunder och ägare och Coors leverans är en viktig del i detta. Mycket handlar naturligtvis om att hålla tidsramar och att produktionen flyter på utan avbrott. Men eftersom serviceleveransen är en naturlig del i verksamheten är det viktigt att Coor hela tiden arbetar med att vidareutveckla både sin egen och våra underleverantörers kompetens och kvalitet. Det är ett ansvar som vi också upplever att Coor tar på högsta allvar.

”Business as usual” inte tillräckligt

Den hårda konkurrensen ställer krav på både kvalitet och kostnadseffektivitet. Thomas Ellström nämner produktivitetsutveckling som en avgörande faktor för att hänga med i konkurrensen.

– Coor har en spetskompetens som vi är väldigt beroende av. Det är viktigt att vi fortsatt har ett strategiskt samarbete där vi känner oss trygga med att Coor utvecklas i takt med vår egen utveckling. Vi konkurrerar globalt och konkurrensen är knivskarp, bland annat från lågkostnadsländer. Därför är det ständigt fokus på utveckling av verksamheten. Vi befinner oss på en arena där ”business as usual” helt enkelt inte räcker, vi måste ligga i framkant. Och det gäller alla delar i vår produktion, avslutar han.

Fakta om Volvo Aero

Volvo Aero är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Företaget utvecklar och tillverkar komponenter till flygplans- och raketmotorer. Ett arbete som sker i samarbete med världens ledande flygindustrier. Volvo Aero är en av världens största leverantörer av kommersiella raketbrännkammare och munstycken och har komponenter i mer än 90 procent av alla flygmotorer på stora flygplan. Volvo Aero har ungefär 3.200 anställda och omsättningen var 8 miljarder kronor 2006.

Fakta om servicesamarbetet

Coor ansvarar för ett totalt serviceåtagande på Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Avtalet löper på fyra år med start 2006. De tjänster som ingår finns inom områdena produktionsservice, arbetsplatsservice och fastighetsservice. Exempel på tjänster är projektledning, konstruktion, verktygsskärpning, maskinunderhåll, lokalvård, interntransporter samt energi- och mediaförsörjning och marknunderhåll.