Kunskap ger resultat

Brist på tid för att utveckla nya idéer och lösningar är vad företag och offentlig sektor upplever som främsta problemet med att driva serviceverksamhet i egen regi, enligt en färsk undersökning. Jag tolkar det som att tiden – med rätta – istället läggs på kärnverksamheten.

Fokus på kärnverksamheten för oss på Coor innebär att vi ständigt arbetar med utveckling och förbättring av serviceleveransen till våra kunder. En nyckel i utvecklingsarbetet är Coors årliga kundundersökning som just nu genomförs i hela Norden. I den tillfrågas 17 000 av våra serviceanvändare hur de upplever Coors serviceleverans. Resultatet används som utgångspunkt för att utveckla serviceleveransen för såväl enskilda kunder som på övergripande nivå.

Nya idéer och lösningar för utvecklingen framåt, inte minst när det gäller att lösa problemet med den globala uppvärmningen. I detta nummer av Nova kan du bl.a. läsa om hur Coor hjälper kunderna att hantera sin energiförsörjning. Med detta önskar jag dig en spännande och utvecklande höst.

Mats Jönsson, VD, Coor Service Management