volvo

Mätmaskin förbereddes på millimetern

När Volvo Aero skulle upphandla en ny avancerad mätmaskin tog man hjälp av Coor. Medan Volvo Aero koncentrerade sig på att utvärdera funktion och prestanda hos maskinen, säkerställde Coor flytt och driftsäkerhet. Den tydliga rollfördelningen var en framgångsfaktor för projektet, och har blivit en mall för hur framtida upphandlingar ska göras.

När Volvo Aero påbörjade processen med upphandlingen av en ny maskin för mätning av stora ytor fanns Coor med från början. Coor deltog som experter, ansvarade för att leverantören uppfyllde Volvo Aeros krav på tekniska specifikationer, anpassade lokaler för maskinen och installerade maskinen.

– Vår roll var att hjälpa Volvo Aero att säkerställa att man fick den maskin man behövde, i detta fall en avancerad mätmaskin. Vi skulle också se till att driftsäkerhet garanterades i 20 år, berättar Lars Johansson på Coor i Trollhättan. I uppdraget ingick även att anpassa vår serviceorganisation och att etablera verktyg för felsökning.

– Det gjorde att Volvo Aero helt kunde koncentrera sig på maskinens funktion och roll i leveransprocessen, fortsätter Lars Johansson.

Grundliga tester

Efter att beslut fattats om maskintyp och tillverkare besökte Coor och Volvo Aero leverantören. Funktions- och acceptanstest gjordes på maskinen som skulle levereras för att kontrollera att den levde upp till Volvo Aeros krav.

– Det var viktigt att hitta eventuella brister i leveransen på ett så tidigt stadium som möjligt, eftersom det är både tidsödande och dyrt att åtgärda eventuella fel när maskinen väl står i Volvo Aeros lokaler. Därför var en noggrann genomgång av maskinen hos leverantören av yttersta vikt, säger Lars Johansson.

Flytt och anpassning av lokaler

Både maskintransporten från Tyskland till Sverige, och installationen i fabriken i Trollhättan, förbereddes noga för att bli så effektiva och säkra som möjligt. Ansvaret för förberedelserna lades på Coor.

– En maskin av denna typ är inte något man bara ställer in på sin plats. Fabriksgolv och angränsande lokaler behövde anpassas. En kritisk del var till exempel det fundament som mätmaskinen skulle vila på. Det behövde vara absolut stabilt och helt fritt från vibrationer. Lösningen blev ett fundament i form av en flytande platta som sänktes ner i golvet, berättar Lars Johansson.

Ett väl genomfört projekt

På Volvo Aero är de nöjda med det sätt som projektet genomfördes på.

– Trots att vi arbetade mot tighta deadlines fick vi in maskinen i rätt tid. En framgångsfaktor var helt klart den tydliga rollfördelningen. Båda parter visste vad som förväntades. Projektet har blivit lite av en mall för hur liknande projekt ska genomföras, säger Thomas Ellström, chef för komponentproduktion på Volvo Aero.