ringhals

Ringhals fokuserar på kärnverksamheten

Vattenfalls kärnkraftsanläggning Ringhals outsourcade på 1990-talet ett stort antal servicetjänster. I våras tog Coor Service Management över uppdraget att leverera service till Ringhals.

– Med Coor kan vi förbättra verksamheten, säger Rickard Halldin, chef för avdelningen Skydd och Miljö på Ringhals.

På 1990-talet outsourcade Ringhals, Nordens största kärnkraftsanläggning, delar av sin verksamhet, bland annat transporter och service. En stor del av uppdraget gick då till Studsvik Stensand som sedan dess har levererat tjänster till Ringhals. I januari i år förvärvades Studsvik Stensand av Coor och i våras tecknade Coor avtal med Ringhals om att leverera ett 50-tal tjänster.

– Tidigare hade Ringhals anställd personal för bland annat trädgårdsskötsel och taxiverksamhet. Vi beslutade då att se över vår kärnverksamhet. Uppdraget om servicetjänsterna gick till 25 olika underleverantörer. Nu samarbetar vi endast med en leverantör, Coor, som leder, samordnar och levererar servicetjänster, säger Rickard Halldin.

Han säger att det under 1990-talet fanns liknande koncept för outsourcing inom hela kärnkraftsindustrin i Norden.

Säkerheten avgörande

– När vi definierar vad som är vår kärnverksamhet handlar det om att vi ska ha personal som kan köra anläggningen med tillräckligt hög säkerhet. På grund av de säkerhetskrav vi har på oss kan vi inte outsourca allt som ligger utanför kärnverksamheten. Drift, kemi, visst underhåll och viss service måste enligt lagar och förordningar ligga på den som ansvarar för verksamheten, det vill säga Ringhals, säger Rickard Halldin.

Att outsourca servicetjänster till en leverantör som i sin tur leder och samordnar uppdraget innebär att Ringhals endast behöver ha kontakt med en partner, till skillnad från 25 som tidigare. Att uppdraget gick till just Coor förklarar Rickard Halldin så här:

– Coor har viljan att samarbeta och utveckla verksamheten. De personliga relationerna är viktiga, vi känner ju dessutom Studsvik Stensand sedan tidigare. Med Coor kan vi helt enkelt hitta bättre lösningar i vår verksamhet.

– Vår verksamhet är till stor del händelsestyrd, vi måste ha en organisation som snabbt kan reagera. Våra regler, kontroller och säkerhetskrav kräver planering. Detta kan vi effektivisera så att vi utnyttjar våra resurser på bästa sätt – samtidigt som vi kan minska våra kostnader, säger han.

I december 2008 ska Ringhals utvärdera effekterna av avtalet med Coor. Rickard Halldin säger att de då ska ha uppnått tre mål:

– Vi vill ha ett effektivare nyttjande att personalresurser, tillräckligt hög kvalitet på de tjänster vi köper, och att Ringhals kostnader för leveranserna har minskat. I dag pekar allt åt rätt håll, avslutar han.

Fakta om Ringhals:

Ringhals är Nordens största kärnkraftverk och de fyra reaktorerna producerar nästan en femtedel av all el som används i Sverige. Kärnkraftverket som ingår i Vattenfallkoncernen ligger på västkusten i Varbergs kommun. Ringhals är ett av de få kärnkraftverk i världen som har både kok- och tryckvattenreaktorer. Kärnkraftverket har drygt 1 500 anställda.

Fakta om serviceuppdraget:

Coors uppdrag inleddes i mindre skala den 1 april i år och kommer att vara fullt utvecklat i november. Tjänsterna omfattar områdena produktionsservice, fastighetsservice och arbetsplatsservice. Coor samarbetar med 24 underleverantörer. Exempel på servicetjänster är sanering, dekontaminering, brandskydd, hantering av känsligt avfall, byggservice, skötsel av utomhusmiljö, lokalvård och konferensservice.