Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 3

Mats

Vi brinner för förbättringar

Inför år 2008 skruvar vi upp tempot ytterligare i förbättringsarbetet. Det gäller i hela koncernen och kommer att gå som en röd tråd genom allt vi gör. Att arbeta med förbättringar är inget nytt i Coor.

Läs mer
Berndt_Bertil_Johansson

Produktivitetsvinster driver outsourcing

Trenden att outsourca produktionsservice är tydlig. Det märks särskilt inom branscher som fordons- och annan tillverkningsindustri. Det som driver utvecklingen är behovet av ökad produktivitet.

Läs mer
sven_forsberg

Personligt bemötande i första rummet

När EDB Business Partner Sverige bestämt sig för att outsourca sina servicefunktioner vägde det personliga bemötandet tungt i valet av serviceleverantör.

Läs mer
Jan_Olof_Backman

Positiv syn på outsourcing av service

Inställningen till att outsourca stödfunktioner är överlag positiv i de nordiska länderna. Det visar en undersökning i privat och offentlig sektor som genomförts av Demoskop på uppdrag av Coor.

Läs mer
volvo

Vind i seglen

Coor sponsrar Ericsson Racing Team (ERT) som ska delta i kappseglingen Volvo Ocean Race. Tävlingen som sträcker sig över fem oceaner och 39 000 sjömil startar i oktober 2008 med målgång i juni 2009.

Läs mer