sven_forsberg

Personligt bemötande i första rummet

När EDB Business Partner Sverige bestämt sig för att outsourca sina servicefunktioner vägde det personliga bemötandet tungt i valet av serviceleverantör.

– I upphandlingen ställde vi förutom kravet på utförande och kvalitet i tjänsterna även omfattande krav på rätt attityd och bemötande hos personalen, säger Sven Forsberg, stabschef på EDB Business Partner Sverige.

EDB Business Partner Sverige är ett av de ledande nordiska IT-bolagen. Det svenska huvudkontoret inhyser förutom EDB Business Partner även de förvärvade företagen Guide, Astrakan, Dropit och Spring Consulting. Förberedelserna för att outsourca kontorsservicen påbörjades 2005 och upphandlingen genomfördes under 2006. I dag sköter Coor all kontorsservice vid EDBs huvudkontor i Solna.

Ett viktigt krav för EDB var en positiv attityd och ett serviceinriktat bemötande hos serviceleverantörens personal.

– För oss var det av yttersta vikt att den partner vi valde förstod vår situation och hade rätt inställning. Vi lever i en väldigt turbulent värld, därför är det viktigt att aktivt arbeta med stämningen på arbetsplatsen och att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb, säger Sven Forsberg, stabschef på EDB Business Partner Sverige.

Samarbete även i Norge

EDB har valt att lägga ut hela hanteringen av internservicen på Coor och uppdraget innefattar t.ex. reception, konferensservice, närservice och posthantering. Coor och EDB har sedan tidigare ett samarbete i Norge där Coor har ett liknade uppdrag som i Sverige.

I samband med att Coors uppdrag påbörjades, gick ägandet av fastigheten över i annan regi. Det medförde att ansvarsfördelningen mellan Coor, EDB och den nya fastighetsägaren blev en viktig fråga.

– Vi har en tät dialog med Coor, som t.ex. värderar och hanterar frågan om vad som ligger i deras uppdrag och vad som är en fastighetsägarfråga. Jag tycker att vi har en bra arbetsmodell idag. Det är alltid en utmaning att outsourca företagets ansikte utåt, det är det första som kunderna möter när de kommer på besök och därför en mycket viktig funktion. Dessutom har vi väldigt olika verksamheter i huset och det är viktigt att alla trivs och känner sig välkomna, fortsätter Sven Forsberg.

Om EDB Business Partner

EDB Business Partner är en av Nordens ledande, börsnoterade IT-koncerner med en omsättning på SEK 6,7 miljarder 2006. Antal anställda är 3 900 varav 1 350 i Sverige. EDB erbjuder värdeskapande IT-tjänster inom IT-rådgivning och applikationstjänster, drift och infrastruktur samt branschspecifika lösningar inom valda segment. EDB ska vara en stark och nära IT-partner som bidrar till att kunderna ökar sin konkurrenskraft och når sina affärsmål. Företaget är noterat på Oslobörsen.

Om serviceuppdraget

Coor Service Management levererar kontorsservicen på EDBs svenska huvudkontor i Solna. Coor och EDB har även ett samarbete i Norge där Coor ansvarar för servicetjänster såsom fastighetsdrift, vaktmästeri, reception, telefonväxel, servicecenter och posthantering på EDBs kontor i Oslo, Bergen och Trondheim.