volvo

Vind i seglen

Coor sponsrar Ericsson Racing Team (ERT) som ska delta i kappseglingen Volvo Ocean Race. Tävlingen som sträcker sig över fem oceaner och 39 000 sjömil startar i oktober 2008 med målgång i juni 2009.

Förberedelserna pågår för fullt – besättningarna ligger i hårdträning och båtbygget avancerar. Coor sponsrar genom att leverera servicetjänster till ERT:s kontor och båtvarv vid Ericssons huvudkontor i Kista. De servicetjänster som levereras är bland annat lokalvård, avfallshantering, kaffemaskiner och kontorsmaterial.

Sponsringen av ERT är Coors första koncerngemensamma sponsringsprojekt.

– Vi välkomnar nya samarbetsformer med våra kunder. Sponsringen av Ericsson Racing Team är ett exempel på detta. ERT:s målsättning är att vinna genom att bygga ett starkt lag och ta till vara på tidigare erfarenheter. Det stämmer väl överens med hur vi i Coor arbetar med att utveckla vår serviceleverans, säger Mats Jönsson, vd på Coor.

Mer information om Ericsson Racing Team och Volvo Ocean Race finns på:

www.ericssonracingteam.com
www.volvooceanrace.com