Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 1

staffan

Mitt bästa tips

Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider jämfört med sämre tider?

Läs mer
diagram

Samarbete på sin spets i lågkonjunktur

Det är snart tio år sedan vi upplevde en lågkonjunktur. Efter en rad mycket goda år går det dock inte att blunda för att det kommer en avmattning. Men hur påverkas FM-funktionen av en vikande efterfrågan i kärnverksamheten.

Läs mer
jörgen

Nytt avtal ger mersmak

Ett bra avtal är förutsättning för en bra leverans. När Volvo Powertrain i Göteborg gav Coor i uppdrag att förutsättningslöst se över de avtal som fanns mellan företagen fann man en dold besparingspotential.

Läs mer
katja Skanska

Servicefokus när Skanska bygger nytt

När en ny kontorsfastighet ska byggas tas sällan hänsyn till vilka servicetjänster som ska levereras eller vilka behoven är hos serviceanvändarna som ska arbeta där.

Läs mer
microfiber

Ny teknik gör rent hus

På LEO Pharma driver Coor ett förändringsarbete med syftet att såväl skapa förbättringar för kunden som att göra sina medarbetares vardag enklare och mindre slitsam. Även om arbetet just har startat så har LEO Pharma redan...

Läs mer