staffan

Mitt bästa tips

Det är skakigt i världsekonomin och konjunkturen har bromsat in. Hur påverkar det stödfunktionerna i en verksamhet? Arbetar man annorlunda med servicetjänster i goda tider jämfört med sämre tider?

Mot bakgrund av den osäkerhet som nu råder, låter vi konjunkturen bli ett tema i Nova under 2008. Först ut är Jan Mohlin, Director of Facility Management på Ericsson, som berättar om hur det är att driva FM-verksamhet i lågkonjunktur.

Mitt bästa tips – i alla konjunkturlägen – är att se till att serviceleveransen är flexibel och enkelt kan skalas upp eller ner. Då kan du utveckla och förändra innehållet och omfattningen i servicestödet utifrån hur behoven ändras i ditt företag eller organisation. För att få flexibilitet i en outsourcad serviceleverans, är en av de viktigaste förutsättningarna genomarbetade och funktionella avtal. Jag vet av erfarenhet att riktigt bra avtal tar tid att skriva, men att du har igen det genom att du lägger grunden för en serviceleverans som kontinuerligt kommer att utvecklas för att stödja verksamheten i både nedgång och uppgång.

Önskar dig en skön vår!

Staffan Ebenfeldt, VD, Coor Service Management i Sverige