microfiber

Ny teknik gör rent hus

På LEO Pharma driver Coor ett förändringsarbete med syftet att såväl skapa förbättringar för kunden som att göra sina medarbetares vardag enklare och mindre slitsam. Även om arbetet just har startat så har LEO Pharma redan sett effektivitetsvinster. En av hemligheterna stavas microfiber. En annan framgångsfaktor är ett ökat ansvar hos medarbetarna.

LEO Pharma är ett danskt läkemedelsföretag med produkter inom till exempel dermatologi och kritiska sjukdomar (hjärta/kärl). Eftersom LEO Pharma arbetar med produktion av läkemedel, ställs det stora krav på renhållningen av företagets lokaler.

Tog fram åtgärdslista

När Coor tog över ansvaret för servicen på LEO Pharma föreslog Coor att en omfattande utvärdering av servicetjänsterna på LEO Pharma skulle göras. Syftet var att ta reda på vilken förbättringspotential som fanns både kvalitets- och kostnadsmässigt. Bland annat undersöktes möjligheterna till att gå över till städning med microfiberteknik. Microfiber är en slags textilfiber med mycket hög absorptions- och rengöringsförmåga som med hjälp av mikroskopiska trådar/fibrer binder och låser smutsen. Tidigare städade LEO Pharma lokalerna med traditionell vattenbaserad städning.

– Bättre arbetsmiljö, effektivare städning och att det helt enkelt blev renare var tre riktigt bra argument för att gå över till Microfiber, säger Svend Hirth som är Facility Manager på LEO Pharma.

Utvärderingen genomfördes av Coors specialister inom förändringsarbete, change-gruppen.

– Vi skapade en lista på saker vi ville genomföra. Totalt presenterade vi 65 förbättringsförslag, där den största förändringen var förslaget att byta städsystem från vattenbaserad städning till microfiberteknik, säger Andreas Lövgren, chef för Coors change-grupp i Danmark.

Mindre slit – bättre resultat

Det nya städsystemet gav en omedelbar effekt. I stället för att bara flytta runt smutsen på golvet, vilket är risken vid traditionell städning med vatten, rengör microfibertekniken på djupet vilket gör att golven blir renare. För lokalvårdarna innebär bytet av städsystem att arbetet är mindre fysiskt krävande och går fortare.

– En vanlig föreställning är att ju mer vatten man använder desto renare blir det. Men genom det resultat som microfibertekniken har gett, med bättre städresultat och bättre arbetsmiljö för personalen, så har Coor visat att så inte är fallet. Vid vattenbaserad rengörning måste lokalvårdarna växla vatten hela tiden för att det ska bli rent. Tanken nu är att man inte ska behöva gå så mycket och inte släpa runt så mycket vatten, menar Svend Hirth.

När Coor tog över ansvaret för servicen på LEO Pharma gick städpersonalen över och blev anställda av Coor i stället. Detta innebar vissa förändringar, bland annat i form av en ny struktur med gruppledare som fick ett större ansvar.

– Genom tillsättningen av gruppledarna vet de som leder arbetet vad som krävs och kan därmed ha en rak dialog med resten av teamet. Det kan vara en fördel även för oss som kund, säger Svend Hirth.

– Coor lät personalen testa olika system och samlade in intryck, tankar och förslag på förbättringar. Det skapade en delaktighet och entusiasm bland Coors nya medarbetare, säger Svend Hirth.

Nära samarbete med städleverantör

För att få bästa resultat i arbetet förde Coor en nära dialog med det företag som Coor valde som leverantör av städutrustningen, det amerikanska hygien- och rengöringsföretaget JohnsonDiversey.

– Det nya städsystemet har gett många fördelar. Vi är nöjda med det nya systemet och vi förväntar oss förbättringar i både arbetsmiljö och kvalitet när systemet väl är inkört efter cirka ett halvår, avslutar Svend Hirth.

Om LEO Pharma

LEO Pharma är en stiftelseägd, dansk koncern med huvudkontor i Ballerup, Danmark. Koncernen har totalt ca 3000 anställda och försäljningen 2006 uppgick till 5 245 MDKK. LEO Nordic består av marknadsbolagen i Sverige/Danmark, Finland och Norge och har 110 anställda. LEO Pharma har i Norden produkter inom bland annat dermatologi, koagulation, infektion och hjärta/kärl Marknadsföring, information och klinisk forskning i de nordiska länderna leds från kontoret i Malmö.

Om Serviceuppdraget

I Januari 2007 övertog Coor ansvaret för följande tjänster hos LEO Pharma:
Postservice, paket- och godsservice, lokalvård, intern och extern avfallshantering, transporter, dryckesautomater, utemiljö, växter och flyttservice. Genom serviceuppdraget övertog Coor ca 40 medarbetare från LEO Pharma. På LEO Pharma i Ballerup finns närmare 1200 serviceanvändare.