jörgen

Nytt avtal ger mersmak

Ett bra avtal är förutsättning för en bra leverans. När Volvo Powertrain i Göteborg gav Coor i uppdrag att förutsättningslöst se över de avtal som fanns mellan företagen fann man en dold besparingspotential.

I dag har 17 avtal blivit ett och vinsterna är bland annat sänkta servicekostnader, bättre styrning, mindre administration och inte minst en effektivare service.

Volvo Powertrain är en del av Volvo Group och ansvarar för utvecklingen och tillverkningen av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Nyligen gjordes en ombyggnation av Volvo Powertrains huvudkontor i Göteborg för att anpassa det efter verksamhetens förändrade behov. I samband med att Volvo Powertrain skulle flytta till de nya lokalerna, beslutade man sig även för att se över avtalen för arbetsplats- och produktionsservice med Coor. Den tidigare avtalsstrukturen var rörig och svårtolkad och framförallt fanns det för många avtal. Volvo Powertrain gav därför Coor i uppgift att se över hur avtalen var skrivna.

– Vi ville se över avtalssituationen och bad Coor att komma med föreslag på förändringar för hur vi tillsammans kunde bli mer effektiva. Det var en uppgift som Coor tog på allvar, säger Jörgen Scribe, CFO på Volvo Powertrain.

Förutsättningslös analys

Coor gjorde en analys av hela leveransen till Volvo Powertrain i Göteborg. Detta utmynnade i ett antal förslag på förändringar, bland annat gällande hur avtalen var konstruerade. När granskningen var genomförd hade sammanlagt 17 avtal kondenserats ner till ett heltäckande avtal. Det nya avtalet täcker hela Coors leverans inom arbetsplats- och produktionsservice.

I slutet av 2007 skrev Volvo Powertrain på det nya avtalet och effekten blev påtaglig direkt. I avtalet har det också angivits att vi gemensamt skall fortsätta att utreda ytterligare effektivseringar som Coor kan erbjuda Volvo Powertrain.

– Ett konkret resultat av arbetet med det nya avtalet är att vi har kunnat flytta till de nya, bättre anpassade lokalerna och ändå ligga kvar på samma kostnadsnivå. Det var en frukt av att vi hade så tätt samarbete med Coor som adderade mycket professionalism in i det jobbet, säger Jörgen Scribe.

Funktion istället för person

En stor förändring i avtalen är att Volvo Powertrain idag köper en funktion istället för bara bemanning från Coor. Det innebär att Volvo Powertrain betalar för en utförd tjänst och inte för en viss bemanning. På så sätt kan leveransen bättre anpassas efter det aktuella behovet av service på Volvo Powertrain. Avtalet bygger på en prismodell som innebär att kostnaden för funktionen justeras i förhållande till hur stor kontorsyta som nyttjas, hur många medarbetare som Volvo Powerttrain har anställda samt hur många konferensrum som finns, vilket ger Volvo Powertrain en större flexibilitet. Dessutom har administrationen minskat avsevärt för båda parter, bland annat genom färre fakturor.

– Som kund har vi ett ansvar att jobba för att leverantörerna blir bättre. Inte minst när det gäller att ställa tydliga krav. Att ha goda relationer på personnivå är naturligtvis viktigt, men det måste även finnas en professionell relation i fråga om tydlighet i avtal, säger Jörgen Scribe.

Genom det nya avtalet har Volvo Powertrain fått en mer kostnadseffektiv serviceleverans och man tittar nu på hur den nya avtalsstrukturen kan tillämpas på fler delar i verksamheten.

– Genomgången av avtalen har påverkat Coors leverans mycket positivt, och vi hoppas på att kunna expandera detta, avslutar Jörgen Scribe.

avtal

Om Volvo Powertrain

Volvo Powertrain AB är en affärsenhet inom AB Volvo med ansvar för utveckling och tillverkning av motorer, växellådor, axlar och kompletta drivsystem för tunga kommersiella fordon och applikationer för varumärkena Volvo, Renault och Mack. Bolaget är ett av de största i världen i sin bransch. Volvo Powertrain har cirka 8 000 anställda och driver verksamhet i Sverige, Frankrike, USA och Brasilien.

Fakta om avtalet för Volvo Powertrain i Göteborg

Avtalet omfattar tjänster främst inom arbetsplatsservice och produktionsservice. Avtalet reglerar Coors funktionsåtagande hos Volvo Powertrain i Göteborg och omfattar bland annat arbetsplatsservice för 1 136st serviceanvändare fördelat på 15 745 kvm, 73 konferensrum.