sas man

Coor hjälper SAS ta höjd

Förenkla och fokusera. SAS-koncernens nya strategiplan handlar om att fokusera på sin egen kärnverksamhet och hitta bra samarbetspartners till det andra.

Under 2007 etablerades en ny strategiplan för SAS-koncernen där kärnorden var förenkling och fokusering. Huvudfokus skulle vara den egna kärnverksamheten och resterande verksamheter skulle bort. En rad olika dotterbolag bjöds ut till försäljning och däribland SAS Facility Management.

– Vi var oroliga för att FM-marknaden inte var redo och att det skulle vara svårt att hitta en partner som kunde hantera alla de tjänster som tidigare innefattat många hundra leverantörer, säger Bjørn Frivold, tidigare vd för SAS Facility Management, nu chef för beställarorganisationen av serviceverksamhet inom SAS Group.

På SAS Facility Management har man drivit FM samlat i många år och därför kunnat effektivisera och utvecklat kvalitet, struktur och ekonomi fortlöpande.

– Vi hade kommit till en punkt då vi inte kunde utveckla tjänsterna mer. Däremot trodde vi att en större leverantör, med FM som sin kärnverksamhet, hade möjligheten att driva det ännu längre. Därför var det leverantörens kapacitet, snarare än pris, som styrde vårt beslut om samarbetspartner, säger Bjørn Frivold.

ATT VALET AV partner föll på Coor på samtliga skandinaviska marknader berodde enligt Bjørn Frivold dels på Coors professionella attityd till outsourcing men även på företagets vana att jobba med driften av stora verksamheter, en erfarenhet som man värdesatte högt.

– Det finns ofta en speciell kultur i stora drifter och det är viktigt att ha förståelse för den. Många av de andra intressenterna var för specialiserade.

Avtalet motsvarar ett totalt värde av 1 750 miljoner kronor och löper över fem år. Affären omfattar fastighets-, produktions- och arbetsplatstjänster, som exempelvis byggnadsunderhåll, konferensservice, reception, energi, posthantering och projekt. Men även administration och uniformshanteringen för de cirka 12 700 medarbetare inom SAS som bär uniform.

– Det här är ett prestigeuppdrag för Coor och vi är mycket glada och stolta över det förtroende som SAS ger oss. En viktig del i vårt uppdrag är att ta ett helhetsgrepp om och utveckla SAS verksamhetsnära service i hela Skandinavien. Vi ser verkligen fram emot att få göra det i nära samarbete med SAS, säger Mats Jönsson, VD och koncernchef för Coor Service Management.

För SAS Facility Management var det viktigt att personalen fick komma till ett bolag där man värdesätter deras kompetens och tar tillvara på deras erfarenheter.

BJØRN FRIVOLD förklarar att kulturen är stark på SAS och personalomsättningen låg. Få människor vill sluta. Därför var det viktigt att involvera personalen i planerna.

– Vi har låtit representanter från personalen bidra i arbetet med outsourcingen för att få in deras perspektiv i största möjliga utsträckning. Dessutom har vi informerat regelbundet och mycket om vad som händer och varför vi gör det här.

Urban Edstedt, kontraktsansvarig på Coor för SAS kontraktet i Skandinavien, tycker att arbetet med affären löpt på bra och i god anda, men varit väldigt komplicerad med tanke på att tre länder är involverade.

– För oss är SAS en välrenommerad kund med ett starkt varumärke. Kvaliteten på de verksamheter vi har tagit över är gedigen. Det är en spännande utmaning att förvalta och vidareutveckla dessa.

SAS and Coor

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Urban Edstedt, urban.edstedt@coor.com eller på telefon +46 8 553 959 35