staffan

Du sköna nya lågkonjunktur

När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Erik Rydén, är kommunchef i Alvesta. Han berättar i detta nummer av Nova om vilka faktorer som påverkar kommunen under en lågkonjunktur, och hur kommunen agerar för att ge både god och kostnadseffektiv service till kommuninvånarna. Här krävs flexibilitet och nytänkande.

I år firar Coor 10 år. Jag kom till Coor år 2000. Då var branschen ung i Sverige. Begreppet FM var okänt, kunder utgjordes av några stora företag, och leverantörerna drev marknaden.

Nu är bilden en helt annan. På bara ett decennium har FM-branschen blivit etablerad. Köparna är både stora och medelstora företag samt den offentliga sektorn. Många kunder har en uttalad strategi för verksamhetsstödjande service.

Företag upplever en stegrande konkurrens i sin kärnverksamhet. Den interna servicen är både personalintensiv och komplex och därmed kostnadsdrivande. Många väljer därför att lägga ut sin service för att frigöra ledningsresurser och få större flexibilitet i internservicen.

Kraven och förväntningarna är höga på oss FM-leverantörer att i alla lägen anpassa och utveckla servicen för våra kunder i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur.

Staffan Ebenfelt, VD Coor i Sverige