seb man

Finanssektorn är med på tåget

Finansbranschen har länge varit återhållsam med att lägga ut interna funktioner och service. Men på SEB har man valt att gå emot strömmen.

Det är framförallt faktorer som krav på säkerhet, ett speciellt regelverk för företag inom finanssektorn samt, en i många fall konservativ anda, som har gjort bankerna mindre villiga att outsourca.

– Tidigare outsorcade SEB delar av sin service till flera olika aktörer. I och med vårt nya samarbete med Coor fick vi en partner som arbetade integrerat med FM-tjänsterna, säger Jan Edgren, Head Group Real Estate på SEB.

FRAMFÖRALLT SÖKTE SEB en partner som kunde ta ett samlat funktionsåtagande kring tjänsterna och driva verksamheten framåt och utveckla tjänsterna. Ett annat mål var en standardiserad beskrivning av tjänsterna för att kunna jämföra effekten på olika områden.

I dag är hela fastighets- och arbetsplatsservicen outsourcad till Coor. Uppdraget är en funktionsupphandling, vilket innebär att SEB köper service efter sitt behov.

– Vi strävar efter att vara "bäst i klassen" inom internservice. Ett annat viktigt mål är naturligtvis att sänka kostnaderna utan att för den skull tappa kvaliteten. Här har vi bland annat nytta av Coors "buying power", vilket är något som Coor är mycket starka inom, säger Jan Edgren.

TRADITIONELLT HAR finansbranschen hanterat verksamhetsstödjande service med egen personal. Enligt Jan Edgren är greppet med integrerade FM-tjänster ovanligt inom branschen.
– I andra branscher är outsourcing av servicen vanligt men finansbranschen har traditionellt varit mer konservativ. Dessutom är köpta tjänster belagda med moms, vilket ställer höga krav på effektivisering för att det ska bli ekonomiskt.

Jan Edgren menar att beslutet att lägga ut servicen på en extern aktör var en stor omställning för SEB. Bland annat eftersom det gjordes i stor skala och för att verksamheten är spridd på många olika platser.
– Det har varit en stor förändring för SEB. Bara arbetet med att få alla tjänstebeskrivningar på plats var ett gediget arbete.

Om SEB

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta AnnaCarin Grandin, tel 08-553 957 70 eller annacarin.grandin@coor.com