man

Offentlig sektor fokuserar

Hur kan offentlig sektor rusta sig inför en möjlig konjunkturnedgång? Svaret är enligt Eric Rydén, kommunchef i Alvesta, att fokusera på sin kärnverksamhet.

Tidigare har man sagt att offentlig sektor inte primärt följer samma konjunktur som näringslivet, men ändå påverkas sekundärt genom minskade intäkter och större utgifter.

– I dag finns en tydlig tendens i samhället att de två sfärerna växer ihop, och när samverkan ökar växer även beroendet. Det betyder att offentlig sektor i allra högsta grad berörs av gällande konjunktur, säger Eric Rydén.

När det kommer till Sveriges 290 kommuner och deras verksamhet är det givetvis många faktorer som spelar in. Konjunkturen drabbar kommunens näringsliv som i sin tur drabbar dess invånare. Högre arbetslöshet betyder mindre skatteintäkter och slår direkt mot dem som behöver stöd.

– Kommunerna påverkas även av andra konjunkturer, exempelvis den demografiska. Vid låg nativitet och en minskad tendens till förflyttning stannar tillväxten upp. Att öka antalet invånare och få företag att etablera sig är alltid prioriterat för kommunerna, säger Eric Rydén.

Kommunens uppdrag är att ge effektiv och kvalitativ service till dess invånare. Resultatet mäts visserligen i verksamhetsmått, men det betyder inte att man får tappa fokus på kostnaden.
Eric Rydén förklarar att i en lågkonjunktur ökar trycket på produktivitet och effektivitet.

– Kommunens verksamhet är i förhållande till ett företag mer konstant. Vi kan inte med kort varsel öka skatterna bara för att det är lågkonjunktur. Därför måste vi fokusera på vår kärnverksamhet och hitta alternativa lösningar för exempelvis kringtjänster.

Enligt en uträkning som tidningen Dagens Samhälle har gjort är Alvesta Sveriges normalkommun. På 34 olika kriterier hamnar Alvesta närmast rikssnittet.

– Alvesta är i mångt och mycket en traditionell kommun där vi sköter i stort sett all kommunal produktion själva med hjälp av 1 500 medarbetare. Vi omsätter ungefär en miljard kronor om året, har 20 000 invånare och en, enligt vår bedömning, mycket god kommunal service och ett gott samarbete med vårt lokala näringsliv.

Men Eric Rydén är inte främmande för att tänka i nya banor om så behövs.

– Ett ökat ekonomiskt tryck ger automatiskt ett större intresse för alternativa lösningar. Exempelvis att lägga ut vissa tjänster på privata entreprenörer, outsourca eller att skapa möjligheter för anställda att ta över viss verksamhet i egen regi.

Det förändrar dock inte kommunens ansvar, men väl kommunens roll.

– Det är viktigt att bygga upp en beställarkompetens om man ska göra sig av med den egna verksamheten. Finansieringen är ju densamma även om kraven ställs på en extern leverantör.

Stefan Karlsson, affärsutvecklare på Coor, med mångårig erfarenhet av kommunalt ledarskap, anser att kommunerna har ett stort ansvar och allt tuffare förutsättningar för att klara av det. Det blir allt viktigare att fokusera på kärnverksamheten.

– Medborgarnas ökande krav på de kommunala uppgifterna gör att servicen måste vara kostnads- och effektivitetsmaximerad. Därmed kommer det att bli vanligare att kommunerna låter externa leverantörer som Coor sköta servicen.

– Vi är proffs på service, vi kan dra fördelar av storskalighet, professionell utveckling och styrning av servicetjänster. Dessutom har vi fördelen, jämfört med kommunal service, att kunna kombinera leveranser till offentliga verksamheter med leveranser till privata verksamheter, säger Stefan Karlsson.

Eric Rydén ser även att den utvecklingen kan vara gynnsam för kommunerna.
– Med ett större inslag av externa aktörer så ökar kraven på den egna verksamheten. Det leder till ökad professionalism inom kommunen.

Läs tidigare artiklar på temat Service i konjunkturnedgång

alvesta kommun

Om offentlig sektor

Offentlig sektor är den gemensamma verksamheten som drivs åt det allmänna. Av svenskt näringslivs 15 största företagen är tio från offentlig sektor. Stat, kommun och landsting äger 90 miljoner kvadratmeter verksamhetslokaler som kostar 90 miljarder per år att förvalta och äga. En kommun på 30 000 invånare omsätter cirka 1,5 miljarder om året varav servicesektorn täcker ungefär 300 miljoner.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Stefan Karlsson, stefan.karlsson@coor.com eller på telefon +46 8 553 959 03