ops house

OPS - ett nytt sätt att tänka

Stora samhällsnyttiga projekt som kräver långsiktiga investeringar har ofta problem med finansieringen. Nya former av samarbete kan vara en lösning.

OPS-projekt är vanligt förekommande i England, men även i Norge och Finland har liknande projekt genomförts. Vinsten ligger i att öka effektiviteten i projektet genom att samverka i både byggandet och finansieringen. Alla parter bidrar med kunskap från sitt kärnområde vilket leder till en optimal risk- och ansvarsfördelning. Även livscykelkostnaderna kan minskas genom offentligt privat samarbete. Det betyder att redan vid planeringen beräknas de totala kostnaderna för att driva, underhålla, finansiera och äga anläggningarna under hela kontraktstiden.

– Det är inte frågan om privatisering, det är frågan om effektivisering, säger Trygve Strand, kontraktschef för service i skolor på Coor i Norge.

NÄR SKOLORNA Persbråten och Høybråten skulle byggas och restaureras valde Oslo kommun att använda sig av offentligt privat samarbete. Ägarskapet för skolorna övertogs av SG Finans AS, Skanska genomförde byggprojekten och Coor fick i uppdrag att sköta drift och underhåll i 25 år. Efter det ska både skolor och drift återföras till kommunen.

För kommunen är fördelen med OPS förutsägbarheten, de vet hur stora kostnaderna blir under hela kontraktstiden. En annan fördel är moderna, välskötta skolor som kommunen övertar utan renoveringsbehov när perioden är slut. Dessutom har service management bolaget resurser att utveckla de servicetjänster som de förvaltar under kontraktstiden. Någonting som de flesta kommuner helt enkelt inte har råd att göra i egen regi.

TRYGVE STRAND ser framförallt långsiktigheten som den stora fördelen för Coor.
– Det gör att vi kan planlägga vår verksamhet långt fram i tiden. På det sättet utnyttjar vi våra resurser maximalt. Vi har även en god inblick i vilka kostnader som kan uppstå eftersom vi har varit involverade i projekt från första början.

Coor har tidigt kunnat påverka byggprocessen för att underlätta för den framtida driften, exempelvis med rätt materialval, tekniska lösningar eller funktionell utformning av lokaler. – Vi vet att vi måste ha koll på kostnader för underhållet och sätta av medel för det. Nu tror vi oss ha en mycket realistisk bild av vad som kommer att krävas.

Är det verkligen så enkelt som det låter?

– OPS-projekt är allt annat än enkelt, men det är det grundliga förarbetet som ger den stora utdelningen. Processen tar mycket lång tid och det är viktigt att alla olika parter i samarbetet delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Det är då vi kan effektivisera och skapa marginal.

ops-projekt

Faktaruta OPS

Offentligt Privat Samarbete (OPS), innebär olika former av samarbete mellan offentlig sektor och privata aktörer. Vanligast förekommande är samarbeten som gäller upphandling och genomförande av projekt som rör infrastruktur. OPS minskar risken i projekt för offentlig sektor som får ett fast pris till ett bestämt leveransdatum. Den privata sektorn bidrar med kompetens och kostnadseffektivitet.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Trygve Strand, Trygve.strand@coor.com eller på telefon +47 928 515 34