Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 3

staffan

1 600 idéer rikare

De företag som har förmåga att förstå sina kunders problem och komma med idéer på lösningar, skapar också värde för kunderna. Nyckeln är att få medarbetare som arbetar i kundernas verksamhet att bli drivande i idéarbetet.

Läs mer
magnus

Vem gör vad i krisen?

Konjunkturnedgången är en bister verklighet för både privat och offentlig verksamhet. Magnus Kuchler, expert på FM-marknaden, ser både för- och nackdelar med de olika sektorernas agerande för att hantera situationen.

Läs mer
machine

Idéer för miljoner

Liten tuva stjälper ofta stort lass. För Volvo Aero var det kylvatten på fel ställe som skapade problem i hela leveransledet. Med hjälp av Coor hittade man en unik lösning på problemet.

Läs mer
Robinson

Kreativitet - en framgångsfaktor

Förslagslådor och prispengar är inget som höjer kreativiteten på företaget. Istället måste företagen uppmuntra och införa de idéer som kommer från medarbetarna. Då kan kreativitet löna sig.

Läs mer
diagram

Fler tror på minskade krav

I vilken utsträckning finns det krav på att minska kostnaderna för internservice och andra kringtjänster i er organisation? Coor har gjort en jämförelse över fyra år och sett mönster som inte helt följer konjunkturerna.

Läs mer