staffan

1 600 idéer rikare

De företag som har förmåga att förstå sina kunders problem och komma med idéer på lösningar, skapar också värde för kunderna. Nyckeln är att få medarbetare som arbetar i kundernas verksamhet att bli drivande i idéarbetet. Resonemanget är Alan G Robinsons, doktor vid University of Massachusetts och författare till flera böcker om förbättringsprocesser i organisationer, kreativitet och utveckling. Robinson deltog på Coors årliga chefsmöte i oktober för att berätta om sina slutsatser.

Skapar vi på Coor värden för våra kunder? Ja och nej. Jag vet att vi gör mycket, men min övertygelse är att allt kan bli bättre. År 2008 utlyste Coor till kundförbättringarnas år. En startpunkt för ett mer genomgripande, strukturerat och metodiskt sätt att arbeta med kundförbättringar. I dag har vi infört detta arbetssätt i 90 procent av våra kontrakt, överstigande 10 miljoner kronor i årsomsättning. Sedan processen införts har vi dokumenterat drygt 1 600 förbättringsförslag, som presenterats för våra kunder. Nästan hälften av förslagen har kunderna valt att genomföra. Ett av de större förbättringsförslagen var uppfinningen av ett automatiskt inställbart skärvätskemunstycke till en maskin hos Volvo Aero. En uppfinning som sparar tid och pengar åt Volvo Aero och som du kan läsa om i Nova.

Dr Robinson pratar om de små, enkla förbättringarnas betydelse – de är lätt att genomföra och ger snabba effekter. Inte minst är de små förbättringarna viktiga för att starta idéproduktionen i organisationen. På Coor har vi redan kommit igång, nu gäller det att få upp farten.

Staffan Ebenfelt, VD Coor i Sverige