Fler tror på minskade krav

I vilken utsträckning finns det krav på att minska kostnaderna för internservice och andra kringtjänster i er organisation? Coor har gjort en jämförelse över fyra år och sett mönster som inte helt följer konjunkturerna.

En något förvånande trend, oavsett offentlig eller privat verksamhet, är att färre tillfrågade tror att kraven på kostnadsminskningar kommer att öka i "mycket stor utsträckning" 2008 än något annat år. År 2005 trodde 43 procent inom kommun och landsting att kraven skulle öka i "mycket stor utsträckning" jämfört med årets mätresultat på 30 procent.

Inom privat sektor har man gått från 28 procent, för fyra år sedan, till årets siffra på 16 procent. Liknande siffror får svarsalternativet i "ganska stor utsträckning".

diagramDubbelt så många inom offentlig verksamhet tror i dag att kraven kommer att öka i "ganska liten utsträckning", men det är en trend som startade redan 2006. Däremot har man gått från noll svar på "ingen utsträckning alls" till sju procent för både privat och offentlig sektor.

Kanske står den trenden i relation till frågan om det i dag finns en åtgärdsplan för att minska kostnaderna. Inom offentlig sektor hade 67 procent en åtgärdsplan 2005, men den andelen har minskat för varje år för att nå sitt lägsta resultat i år med 47 procent.

Inom den privata sektorn ligger siffran ganska stadigt runt 65 procent förutom 2006 som var ett trendbrott då 87 procent av de svarande hade åtgärdsplaner.

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta Åsvor Brynnel, kommunikationschef, tel 08-553 954 04, asvor.brynnel@coor.com